Faculty Medicine & Health Science E-Learning Portal

 
 
Picture of Admin User
Bahasa Mandarin Tahap 1
by Admin User - Thursday, 9 October 2014, 03:56 PM
 

Kepada pelajar yang telah mendaftar Subjek Bahasa Mandarin tahap 1 (UN00102).

Anda kini boleh mengakses kursus anda didalam pada E-Learning Portal fakulti..

Admin E-Learning.

 
Skip Navigation

Navigation